Mastergradsnivå

Mange maritime bedrifter foretrekker kandidater med masterutdannelse.

Universitet i Bergen

 • Rettsvitenskap
 • Samfunnsøkonomi
 • Informasjonsvitenskap
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Psykologi (profesjon)
 • Informatikk
 • Anvendt og utregningsorientert matematikk
 • Statistikk med fordypning i forsikring
 • Fysikk
 • Petroleumsteknologi
 • Prosessteknologi
 • Norges Handelshøyskole
 • Økonomi og administrasjon


Høgskolen i Bergen

 • Undervannsteknologi
 • Programutvikling
 • Innovation og Entrepreneurship


Høgskolen Stord/Haugesund

 • Teknisk sikkerhet
Mer i denne kategorien « Høgskole- og bachelornivå