Maritim utdanning

Det er ulike og varierte utdanningsveier til en karriere innen det maritime, med jobbmuligheter både til sjøs og på land. Videregående nivå Maritim karriere starter ved å velge yrkesfaglig utdanning eller allmennfaglig utdanning på videregående skole.

Se tilbudene i bergensregionen.

Maritim Fagskole

En maritim fagskole er en skole som tilbyr sjømanns- utdanning. Her utdannes en rekke yrker fra matros til kaptein.

Se tilbudene i bergensregionen.

Høyskolenivå

Teknisk utdanning gir mange muligheter i hele den maritime næringen, og kan brukes både i yrker som teknisk inspektør, til utvikling og i administrasjon. Bergen utdanner blant annet ingeniører i marinteknikk.

Det finnes også andre retninger på bachelornivå som kan lede til en maritim karrirere.

Se tilbudene i bergensregionen.

Universitets/Mastergradsnivå

Hvis du vil jobbe innen maritim næring, men ikke nødvendigvis til havs, så er utdanningsmulighetene nærmest ubegrensete.

Se tilbudene i bergensregionen.