Maritim næring tilbyr mange spennende jobber med gode karrieremuligheter. Det er få bransjer som kan tilby et så bredt spekter av varierte stillinger både nasjonalt og internasjonalt, til land og på vann. Innenriks sjøfart har i likhet med den øvrige norske skipsfartsnæringen et betydelig behov…
Den maritime næringen er spennende og attraktiv med et svært variert felt for yrkesmuligheter både til lands og til vanns. Næringen har en god evne til å omstille seg, og det er et bredt behov for kompetanse. Norges styrke som internasjonal sjøfartsnasjon bygger på kunnskap…
Det er ulike og varierte utdanningsveier til en karriere innen det maritime, med jobbmuligheter både til sjøs og på land. Videregående nivå Maritim karriere starter ved å velge yrkesfaglig utdanning eller allmennfaglig utdanning på videregående skole. Se tilbudene i bergensregionen. Maritim Fagskole En maritim fagskole…
Bergensregionen har flere institusjoner som har tilbud på videregående og fagskolenivå. Skoleskipet Gann Teknikk og industriell produksjon Maritime fag Bergen Maritime Fagskole Nautikk Skipsteknikk Havbunnsinstallasjoner Rubbestadneset maritime fagskole Skipsteknikk Austevoll maritime fagskole Nautikk Bergen tekniske fagskole Makinteknikk - ISO Elektronikk Elkraft Automatisering Datateknikk Kjemi -…
Det er flere muligheter og veier å gå innenfor for å oppnå en bachelorgrad som kan brukes innen det maritime. Høgskolen i Bergen Maskinteknikk Mariningeniør Dataingeniør Elektronikkingeniør Elkraftingeniør Informasjonsteknologi Kommunikasjonsteknologi Produksjonsingeniør Undervannsteknologi Økonomi og administrasjon Høgskolen Stord/Haugesund Nautikk HMS Maskiningeniør Økonomi og administrasjon Sjøkrigskolen Operativ…
Mange maritime bedrifter foretrekker kandidater med masterutdannelse. Universitet i Bergen Rettsvitenskap Samfunnsøkonomi Informasjonsvitenskap Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologi (profesjon) Informatikk Anvendt og utregningsorientert matematikk Statistikk med fordypning i forsikring Fysikk Petroleumsteknologi Prosessteknologi Norges Handelshøyskole Økonomi og administrasjon Høgskolen i Bergen Undervannsteknologi Programutvikling Innovation og Entrepreneurship Høgskolen…