Høgskole- og bachelornivå

Det er flere muligheter og veier å gå innenfor for å oppnå en bachelorgrad som kan brukes innen det maritime.

Høgskolen i Bergen

 • Maskinteknikk
 • Mariningeniør
 • Dataingeniør
 • Elektronikkingeniør
 • Elkraftingeniør
 • Informasjonsteknologi
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Produksjonsingeniør
 • Undervannsteknologi
 • Økonomi og administrasjon


Høgskolen Stord/Haugesund

 • Nautikk
 • HMS
 • Maskiningeniør
 • Økonomi og administrasjon
 • Sjøkrigskolen
 • Operativ marine/nautikk
 • Mariningeniør elektronikk/data
 • Mariningeniør elektro/automasjon
 • Mariningeniør maskin
 • Logisikk og ressursstyring
 • Norges Handelshøyskole
 • Økonomi og administrasjon


Handelshøgskolen BI

 • Økonomi og administrasjon
 • Internasjonal markedsføring

Universitetet i Bergen

 • Samfunnsøkonomi
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Psykologi
 • Datateknologi
 • Datavitenskap
 • Matematiske fag
 • Fysikk
 • Petroleum- og prosessteknologi
 • Språk og informasjon