Generalforsamling i Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening inviterer de av sine bedriftsmedlemmer, som også er medlem av Norges Rederiforbund, til årets Generalforsamling - torsdag 26.mai kl.: 16:00. Møte og stemmerett i generalforsamlingen har kun de av bedriftsmedlemmene som er medlemmer i Norges Rederiforbund og som er hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, jfr. lovenes § 2 (1) og § 7. 

Årsberetning og regnskap for 2015 er tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.rederiforeningen.no

 

 

 

Tilleggsinformasjon

  • Tid: 26.05.2016