Arbeid i maritim næring

Maritim næring tilbyr mange spennende jobber med gode karrieremuligheter. Det er få bransjer som kan tilby et så bredt spekter av varierte stillinger både nasjonalt og internasjonalt, til land og på vann.

Innenriks sjøfart har i likhet med den øvrige norske skipsfartsnæringen et betydelig behov for å rekruttere mange nye sjøfolk de nærmeste årene.

Innenriks sjøfart har i likhet med den øvrige norske skipsfartsnæringen    
et betydelig behov for å rekruttere mange nye sjøfolk de nærmeste årene.

Til havs

Dersom man ønsker en karriere om bord på en båt, enten som matros eller kaptein, elektriker eller kokk, så finnes det informasjon om dette på www.ikkeforalle.no Inneriks sjøfart

Det finnes mange utfordrende arbeidsmuligheter i inneriks sjøfart. Informasjon om ledige jobber får du på arbeidskontorene eller hos det enkelte rederi. Økonomi og administrasjon

Det finnes et utall med jobber innen maritim næring når man har en bakgrunn fra for eksempel jus, økonomi og samfunnsfag. Stillinger innen teknologi

Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdannelsen. Skipsfart og maritim næring har en rekke ulike behov for kompetente mennesker med teknisk utdanning.