Kompetanse

Den maritime næringen er spennende og attraktiv med et svært variert felt for yrkesmuligheter både til lands og til vanns. Næringen har en god evne til å omstille seg, og det er et bredt behov for kompetanse.

Norges styrke som internasjonal sjøfartsnasjon bygger på kunnskap opparbeidet i generasjoner, vår evne til innovasjon, til å mestre omgivelsene rundt oss og kompetanse i en tilnærmet komplett nasjonal næringsklynge. Norsk maritim næring er verdensledende innen hele spekteret av maritimt næringsliv; fra verfts- og utstyrsleverandører til myndigheter, finans- og forskningsmiljøer. Dette er en styrke og et av våre fortrinn i den internasjonale konkurransen.

Den maritime klyngen i Bergensregionen er også en bred og komplett klynge, med ledende bedrifter innen flere maritime områder.

Karriere- og utdanningsvalg

Det er ikke alltid like lett å manøvrere seg frem i jungelen av utdannings- og yrkesmuligheter.

Rekruttering

Det har de siste årene vært satset på rekrutteringskampanjer for å sikre seg en videreføring av kompetansen til de unge. I Bergensregionen er det også satt i gang et spennende prosjekt for å få flere kvinner inn i maritim næring.

Mer i denne kategorien Arbeid i maritim næring »