Generalforsamling i Bergens Rederiforening

23
mai
2017
Generalforsamling i Bergens Rederiforening

23 mai 2017 17:00

(Lagre i kalender)

Kalfaret Brygghus 

 Vi følger opp den gode tradisjon med å invitere både til generalforsamling og påfølgende middag også i år.

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Bergens Rederiforening

Tirsdag 23. mai 20117 klokken 1700 i Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76

Møte og stemmerett i generalforsamlingen har kun de av bedriftsmedlemmene som er medlemmer i Norges Rederiforbund og som er hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, jfr. lovenes § 2 (1) og § 7.

Kart