Generalforsamling i Bergens Rederiforening

26
mai
2016
Generalforsamling i Bergens Rederiforening

26 mai 2016 16:00

(Lagre i kalender)

TBABergens Rederiforening inviterer de av sine bedriftsmedlemmer, som også er medlem av Norges Rederiforbund, til årets Generalforsamling - torsdag 26.mai kl.: 16:00.

Møte og stemmerett i generalforsamlingen har kun de av bedriftsmedlemmene som er medlemmer i Norges Rederiforbund og som er hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane, jfr. lovenes § 2 (1) og § 7. 

Årsberetning og regnskap for 2015 er tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.rederiforeningen.no